Tag - Office365

Undgå dyre unødvendige backupløsninger til Office 365

Med preservation policies i Office 365 er det muligt at tilbageholde data fra mailboxes, public folders, SharePoint sites og Skype-beskeder, så de ikke slettes endegyldigt, før dine policies tillader det.
Det betyder, at du ikke længere skal være bange for om data forsvinder, hvis du sletter en bruger, eller hvis en bruger sletter alle sine data.

image

Hvordan sikrer preservation policies dine data?

Når du tilføjer en preservation policy til et site, mailbox eller public folder, vil indholdet blive på deres originale steder. Medarbejderne kan arbejde videre med deres dokumenter og mails, men en kopi af data vil blive tilbageholdt.
I dine SharePoint sites vil data ligge i Preservation Hold biblioteket; mailboxes og public folders gemmer tilbageholdt data i Recoverable Items.

Hvor lang tid kan jeg tilbageholde data, og hvad betyder det for min backup?

Når du konfigurerer din policy, skal du angive, hvilke data du vil tilbageholde, med andre ord hvad politikken skal kigge efter. Desuden skal du definere med keywords om det skal være det hele eller kun udvalgt data. Ttil sidst skal du angive, hvor længe du gerne vil have den til at tilbageholde dataene. Med hensyn til datatab betyder det, at du nu ikke skal være bange for at miste data, når en medarbejder sletter data ved et uheld eller om I kan genfinde data fra en mailbox for en nedlagt bruger.

image

Teknisk gennemgang af preservation policies

Efter du har konfigureret preservation policies på dine mailboxes og den første scanning er gået igennem, vil det være muligt at genskabe data selv efter, at brugerne har tømt data helt ud af deres mailbox.

Når brugeren sletter mails i deres mailbox og tømmer deres slettet post, ryger data i retention kategorien og bliver automatisk slettet helt i Exchange Online, når retentiontiden udløber.
Det er her preservation policies kommer ind i billedet, da de overskriver den retention, der er sat op på mailboxen og sørger for, at data kan genskabes i hele tilbageholdelses-perioden.

image

image

Sådan genskaber du data

For at genskabe data skal du lave en søgning på data i brugerens mailbox.

For at starte en søgning på data skal du gå i Search & Investigation. Derfra sætter du en søgning op ved at vælge, hvilken mailbox der skal scannes, og hvilke ord du gerne vil søge efter.

image

image

image

Herefter skal du vente på, at din søgning afsluttes. Eksporter herefter resultatet til en PST fil, og genskab herefter data via Outlook eller PowerShell.

image

image

Ting du skal gøre, før du prøver den tekniske gennemgang

Vær opmærksom på, at inden vi gennemførte denne demo, kørte vi denne powershell komando på Benny Andersens mailbox for at være sikker på, at den normale delete retention setting ikke skulle drille.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session
Set-Mailbox Benny -RetainDeletedItemsFor 0

Read more...